Front Europejski to nieformalna inicjatywa tworzona wspólnie przez proeuropejskie organizacje pozarządowe. Wiodącą rolę odgrywają Fundacja Centrum im. Prof. Bronisława Geremka, gdzie znajduje się sekretariat Frontu oraz Polska Fundacja Roberta Schumana.

Nasze cele

  • Promowanie postaw i środowisk pro-europejskich.
  • Kształtowanie tożsamości Polek i Polaków z uwzględnieniem Unii, wpisanie członkostwa w Unii w ideę suwerenności.
  • Budowa świadomości o faktycznych kosztach polityki kontestacji Unii i długoterminowym ryzyku kwestionowania roli Unii w polskiej państwowości.
  • Budowa wspólnego frontu komunikacyjnego środowisk pro-europejskich.

Obszary działań

  • Kampanie w mediach społecznościowych, aktywizm społeczny.
  • Fact-checking – szybka reakcja na nieprawdziwe informacje o Unii w Internecie, publikacja raportów o dezinformacji w mediach społecznościowych.
  • Edukacja dotycząca polityk i wartości europejskich.
  • Wspólne stanowiska środowisk pro-europejskich w konkretnych sprawach.

Zespół sekretariatu Frontu Europejskiego 

Karolina Bryk Zajmuje się animowaniem grupy Wojownicy Klawiatury na Facebooku i w off-linie.

Maia Mazurkiewicz zajmuje się relacjami Frontu z mediami.

Ignacy Niemczycki Sekretarz Frontu, na co dzień dba o funkcjonowanie zespołu, redaktor naczelny publikacji o dezinformacji.

Filip Szarecki Kieruje mediami społecznościowymi Frontu.

Joanna Grabarczyk Współpracuje z Frontem przy publikacjach o dezinformacji, autorka i analityczka.